Wetgeving


De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is sinds 2002 stapsgewijs ingevoerd en heeft als doel de WIA-instroom zoveel mogelijk te beperken. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de WVP is nadrukkelijk neergelegd bij de werkgever.

De werkgever dient de regie te voeren in het verzuimtraject en samen met werknemer er alles aan te doen om te komen duurzame re-integratie in het eigen werk. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn moet er verder worden gekeken naar een andere passende functie bij werkgever óf zelfs elders op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft de werkgever gedurende 2 jaar ziekteverzuim een loondoorbetalingsverplichting en de werknemer ontslagbescherming.

Als na 2 jaar de werknemer niet is gere-integreerd in passend werk dan kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij UWV. Het UWV zal dan eerst de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer toetsen. Als volgens het UWV niet tijdig de juiste stappen zijn ondernomen in het traject dan kan er een loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) worden opgelegd voor de duur van 1 jaar.

De re-integratie inspanningen die werkgever en werknemer in ieder geval moeten leveren zijn vastgelegd in de WVP. Hieronder treft u de belangrijkste stappen:

  • Na 6 weken: opstellen Probleemanalyse door bedrijfsarts.
  • Na 8 weken: opstellen Plan van Aanpak door werkgever en werknemer
  • Iedere zes weken: evaluatie Plan van Aanpak
  • Na 42 weken: 42ste weeks ziekmelding bij het UWV
  • Na 52 weken: Eerstejaarsevaluatie. Acties in Spoor 1 en 2
  • Na 91 weken: WIA-aanvraag

Hiernaast treft u de belangrijkste formulieren van het UWV ten aanzien van de WVP.

Heeft u vragen over de Wet Verbetering Poortwachter of heeft u arbeidsdeskundig advies nodig?
Neem dan contact met ons op.


Neem contact op

info@scopeadvies.nl
088-8901000

Over ons

Scope Advies verleent sinds 2004 specialistisch arbeidsdeskundig advies in complexe situaties.

Meer over ons