Arbeidsdeskundig onderzoek


Bij een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u advies over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Wij gaan daarvoor in gesprek werkgever en werknemer. Voorts wordt de werkplek onderzocht. Op basis van de verzamelde informatie en gegevens van de bedrijfsarts wegen wij de belastbaarheid van uw werknemer versus de belasting van het werk en stellen een gedegen re-integratieplan op. Vervolgens krijgen beide partijen op korte termijn een heldere rapportage die in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Is cliënt arbeidsongeschikt voor de eigen functie?
  • Zijn er voor cliënt passende arbeidsmogelijkheden binnen de eigen organisatie en zo ja welke?
  • Zo nee, is cliënt dan in staat elders passende arbeid te verrichten?

Onze rapportages bevatten altijd uitgebreide onderbouwing, ook naar het UWV, en een concreet advies waar u echt mee verder kunt.


Neem contact op

info@scopeadvies.nl
088-8901000

Over ons

Scope Advies verleent sinds 2004 specialistisch arbeidsdeskundig advies in complexe situaties.

Meer over ons